Alle rejsemål
Rundrejser
Safari
Golf
Flybillet

Prisen inkluderer

Hvor andet ikke er anført, inkluderer rejsens pris følgende: flyrejse tur/retur, ophold på navngivet hotel (såfremt man har købt et navngivet hotel), rejselederservice, passagerafgift samt alle obligatoriske og udenlandske skatter og afgifter. Prisen er udregnet efter gældende valutakurser og kan ændres i henhold til Almindelige rejsebetingelser, pkt. 3.
Kun flyrejser uden indkvartering er ikke omfattet af pakkerejseloven.

Del denne side via E-mail