Alle rejsemål
Rundrejser
Safari
Golf
Flybillet

Pas og visum

Det er altid dit eget ansvar at have gyldigt pas og visum. Har du ikke gyldigt pas og visum, kan du afvises i lufthavnen. Hvis det sker, kan Bravo Tours ikke holdes ansvarlige, og visumgebyret erstattes ikke. Bliver rejsen ikke gennemført, og der allerede er ansøgt om visum, refunderes visumgebyret ikke.

Det er dit eget ansvar at undersøge, om der er visumpligt i det land, du rejser til. Det påhviler den rejsende selv at kontakte det pågældende lands ambassade for at undersøge, hvorvidt visum er nødvendigt. Bravo Tours kan ikke påtage sig ansvaret for følgerne af manglende eller ikke gyldigt visum eller pas.

Kontroller i god tid, at passet er gyldigt i hele rejseperioden. Bravo Tours anbefaler, at passet er gyldigt i seks måneder efter hjemkomsten, da de fleste lande (bl.a. Tyrkiet) har restriktioner om passets gyldighedsperiode.

Rejsende kan nægtes indrejse, hvis passet er beskadiget.

Alle børn skal have eget pas.


Regler for børn under 18 år, der rejser ind i Sydafrika.
Pr. 01 oktober 2014 bliver det påkrævet, at børn under 18 år skal medbringe og forevise original dåbsattest ved indrejse til Sydafrika.

Hvis du rejser alene med dit eget barn, skal du også medbringe en samtykke-erklæring på engelsk fra den anden forælder. Erklæringen skal være underskrevet af det lokale politi i Danmark.

Hvis børn ikke rejser med deres forældre, skal de medbringe en samtykke-erklæring på engelsk fra begge forælder. Erklæringen skal være underskrevet af det lokale politi i Danmark.

I tilfældet af at den ene eller begge forældre, hvis navne står på dåbsattesten, er døde, kontaktes den Sydafrikanske Ambassade for nærmere information.Du kan finde de gældende regler på nedenstående links
http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/

http://www.um.dk/da/menu/Borgerservice/FoerdinRejse/UdenlandskeVisumregler/
(nederst på denne side kan du se de specifikke informationer for det enkelte rejsemål)

Del denne side via E-mail