Alle rejsemål
Rundrejser
Safari
Golf
Flybillet

Kopivarer

Import af kopivarer fra lande uden for EU er som hovedregel ikke tilladt, men der er i lovgivningen en undtagelse i det tilfælde, hvor kopivarer medtages som rejsegods, og såfremt man holder sig inden for rejsegodsreglernes bestemmelser, dvs. at man ikke har mere med af såkaldte ”andre varer” end for 3.250 kr., og at det er til eget brug - altså ikke af erhvervsmæssig karakter.

Der kan læses nærmere om de generelle rejsegodsregler på dette link:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=83183&vId=202239&i=1#i83183

Der kan endvidere findes gode råd omkring kopivarer på dette link:
http://www.forbrugereuropa.dk/dansk/fakta0/rejser/kopi/

Del denne side via E-mail