Alle rejsemål
Rundrejser
Safari
Golf
Flybillet

Indtegning

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig eller telefonisk henvendelse til Bravo Tours A/S eller via www.bravotours.dk. Når en rejse er bestilt, fremsender Bravo Tours straks en billet pr. mail med mindre andet er aftalt. Billetten skal forevises i lufthavnen og ved indkvartering på hotellet. Ved alle henvendelser til Bravo Tours er det praktisk for alle parter, at billetnummeret oplyses. Boardingkort med sædereservation udleveres i lufthavnen. Billetten skal også bruges til hjemrejsen, så pas godt på den.

Det er gæstens ansvar, at oplysningerne på den fremsendte billet er i overensstemmelse med det bestilte. Kontrollér derfor venligst straks, at billetten er korrekt. Er der uoverensstemmelser, bedes du hurtigst muligt kontakte Bravo Tours.

Ved køb af rejser (indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering) via Internettet har gæsten ikke fortrydelsesret, såfremt det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode, de pågældende ydelser skal udføres. (Forbrugeraftalelovens §10d og §10e). Det betyder, at der ikke er fortrydelsesret over hverken pakkerejser eller ”kun flyrejse”, der købes over Internettet.

For rejseforsikringer, der købes via nettet og strækker sig over et begrænset tidsrum og højest over én måned, er der ingen fortrydelsesret. Årsrejseforsikringer, der købes tidligere end én måned før afrejse, er omfattet af den almindelige fortrydelsesret, og gæsten kan hæve købet indtil 14 dage efter købet.

Afbestillingsforsikringer købt via nettet tidligere end én måned før afrejse er omfattet af den almindelige fortrydelsesret, og gæsten kan hæve købet indtil 14 dage efter købet. Er afbestillingsforsikringen købt mindre end én måned inden afrejsen, har kunden ingen fortrydelsesret.

Del denne side via E-mail