Alle rejsemål
Rundrejser
Safari
Golf
Flybillet

Forsendelsesgebyr

Det koster kr. 99 i administration for udsendelse af fysisk billet pr. post.
Det koster derimod ikke noget af få tilsendt en e-billet, hvorfor vi stærkt opfordrer dig til at oplyse os om din e-mail-adresse.

Del denne side via E-mail